Vooruitblik Mei-editie BiotechNEWS & Life Sciences

De voorjaars-editie verschijnt medio mei 2016.
BiotechNEWS & Life sciences geeft dan een terugblik op Innovation for Health ( 18 februari a.s.) in de RAI. Daarnaast een overzicht van gang van zaken van de in Amsterdam a/d Effectenbeurs genoteerde bedrijven, de verwachte IPO’s en samenwerkingsverbanden.