Per 1 september 2014 heeft Ferdinand Oldemaat, uitgever van bladen op het gebied van life sciences, de uitgeefrechten van BiotechNEWS overgenomen....

Lees meer